hi i am gosu

hi i am gosu

Số phận của Xạ Thủ Hi im Gosu giờ ra sao?【hi i am gosu】:Hi im Gosu nổi lên như một hiện tượng lạ với