Đội bóng giàu truyền thống nhất Romania cử xe buýt chuyên dụng đến đưa công dân ra khỏi Ukraine

Đội bóng giàu truyền thống nhất Romania cử xe buýt chuyên dụng đến đưa công dân ra khỏi Ukraine

Trong cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine, rất nhiều người nước ngoài đang làm việc và sinh s