Eriksen từ bệnh viện: ‘Cảm ơn tất cả, tôi sẽ không bỏ cuộc’

Eriksen từ bệnh viện: ‘Cảm ơn tất cả, tôi sẽ không bỏ cuộc’

Christian Eriksen từ bệnh viện đã có những lời đầu tiên sau khi từ cõi chết trở về với sự cố khủng k