Hỏi đáp vụ Boehly sở hữu Chelsea: Khi nào Tuchel được vùng vẫy?

Hỏi đáp vụ Boehly sở hữu Chelsea: Khi nào Tuchel được vùng vẫy?

Các biện pháp trừng phạt còn không?Các lệnh trừng phạt như cấm mua cầu thủ vẫn còn và nó chưa được g