Grab tặng 22.000 mã di chuyển cho vận động viên VM Hạ Long

Grab tặng 22.000 mã di chuyển cho vận động viên VM Hạ Long

Mã ưu đãi sẽ được gửi trực tiếp đến vận động viên của VM Hạ Long 2022 thông qua email cá nhân. Theo