Báo Đông Nam Á khẳng định tuyển Việt Nam còn cơ hội chuộc lỗi

Báo Đông Nam Á khẳng định tuyển Việt Nam còn cơ hội chuộc lỗi

Tuyển Việt Nam chưa thua trước các đội Đông Nam Á trong hơn 4 năm qua. Cụ thể, tuyển Việt Nam thắng