cậu bé vàng

cậu bé vàng

Công bố 5 đề cử cho danh hiệu Cậu bé Vàng 2018, bất ngờ vắng một thần đồng【cậu bé vàng】:​Tờ Tuttospo