Drogba đã giành giải thưởng đầu tiên -Cầu thủ châu Phi đã tham gia Cara Daftar Judi Bola vào năm 2020

Drogba đã giành được giải thưởng đầu tiên -Người chơi châu Phi đã tham gia Giải thưởng của Tổng thống UEFA năm 2020 [Cara Dartar Judi Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 29 tháng 9Chelsea Legend Was Legendarystar Droba đã giành chiến thắng năm 2020