Mục tiêu 24 tuổi của Manchester United đã đấm ra khỏi Ibrahimovic!11 trò chơi Zero vượt qua de Gen Bola Terbaru

Mục tiêu 24 tuổi của Manchester United đã đấm ra khỏi Ibrahimovic!11 Trò chơi Zero đã vượt qua de Gea [Agen Bola Terbaru]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 19 tháng 3: 4:00 ngày 19 tháng 3, Giờ Bắc Kinh, UEFA Cup 1/1/trong trận chung kết thứ 8, Manchester United đã đánh bại AC Milan 1-0 Away, với hai hai